11:00 On Numara çekili? sonuçlar? saat kaçta aç?klanacak?

Pazartesi ak?amlar? gerçekle?en On Numara çekili?i için geri say?m ba?lad?. On Numara çekili?i bu ak?am 21:15'de Milli Piyango ?daresi resmi internet sitesi üzerinden canl? yay?nlanacak. Canl? yay?nda aç?klanan sonuçlar, daha sonra sayfada yerini alacak. On Numara çekili?inde geçen hafta büyük ik...
2019-04-22

14:41 'Hazreti ?sa oldu?unu' söyleyen ö?retmen aç??a al?nd?

Antalya'n?n Serik ilçesinde "kendisinin Hazreti ?sa  oldu?u, k?yametin ne zaman kopaca??n? bildi?i" yönünde iddialarda bulunan  ?ngilizce ö?retmeni, hakk?nda aç?lan soru?turma kapsam?nda aç??a al?nd?.  Serik Kaymakam? Haluk ?im?ek, AA muhabirine yapt??? aç?klamada, Gedik  Ortaokulun...
2019-04-22

18:41 Japonya'daki kedi adas?n?n ad? nedir? 22 Nisan kopya sorusu cevab?

Dünyan?n en çok tan?nan adalar?ndan biri olan kedi adas?, bu ak?am büyük ilgi gören online bir bilgi yar??mas?na konu oldu. ??te merakla ara?t?r?lan 22 Nisan gününün yar??mac? sorusunun yan?t?... SORUJaponya'daki kedi adas?n?n ad? nedir?<br /...
2019-04-22

12:19 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) s?nav sonuçlar? ne zaman aç?klanacak? (2019-ÖSYM takvimi)

16 Ocak -27 ?ubat 2019 tarihleri aras?nda al?nan MSÜ ba?vurular? sonras?nda 7 Nisan 2019'da s?nav uyguland?. ÖSYM 2019 y?l?nda uygulanacak olan s?navlar?n, sonuç tarihine kadar takvimde yer verdi. ??te MSÜ adaylar?n?n sab?rs?zl?kla bekledi?i o gün... MSÜ SINAV SONUÇLARI NE Z...
2019-04-22

09:43 ABD, ?ran yapt?r?mlar?nda muafiyete son vermeyi planl?yor

Amerikan medyas?na konu?an üst düzey Amerikal? yetkililere dayand?r?lan haberlere göre, Bakan Pompeo'nun söz konusu aç?klamay? bugün yapmas? bekleniyor.Buna göre Pompeo, 5 Kas?m 2018'de devreye giren ABD'nin ?ran'a yönelik ikinci yapt?r?m paketinden 180 günlü?üne muaf tutulan 8 ülkeye ...
2019-04-22

11:58 ?vana Sert tesettüre girdi!

Modellik kariyerine devam eden ve teklif gelen özel i?lerde podyuma ç?kan Ivana Sert, bu defa bir tesettür defilesinden podyuma ç?kt?. ?vana Sert'in ba?örtülü hali ise sosyal medyada büyük yank? uyand?rd?. Sert'in payla??m?na be?eni ve yorum ya?d?. (Vatan) ...
2019-04-22

14:42 Aç?k Lise s?nav sonuçlar? ne zaman aç?klanacak? AÖL s?nav sonuçlar? tarihi

Aç?kö?retim Lisesi 2018-2019 E?itim-Ö?retim y?l? II. dönem s?nav sonuçlar?n?n ne zaman aç?klanaca?? belli oldu. AÖL ö?rencileri ise merakla o tarihi ara?t?rmaya ba?lad?. ??te aç?k lise s?nav sonuçlar?n?n duyurulaca?? o tarih... AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?</strong...
2019-04-22

08:41 Engin Altan Düzyatan izdiham?

Arac?na giden oyuncunun etraf?n? bir anda çalg?c?lar ve arap hayranlar? sard?. Hayranlar? oyuncuyla foto?raf çektirebilmek için adeta s?raya girdi. Bir hayran? ise arac?n?n yan?na gelerek, sohbet etmek istedi. Arac?n can?m? açan Düzyatan, hayran?n?n övgü dolu sözleriyle çok mutlu oldu. Kad?n hayr...
2019-04-22

15:06 TÜB?TAK personel ba?vurular? ne zaman bitecek? Ba?vuru ?artlar? nelerdir?

TÜB?TAK 142 personel al?m? ba?vuru ?artlar?, ba?vuruda bulunmak isteyenlerin merak konusu oldu. 10 May?s'a kadar devam eden TÜB?TAK ba?vurular? yo?un ilgi görüyor. ??te merakla ara?t?r?lan TÜB?TAK ba?vuru ?artlar?... ?LAN DERATLARI ?Ç?N TIKLAYINIZ ...
2019-04-22

09:56 Misafirli?e gitti?i evde feci ?ekilde can verdi

Mu?'un Bulan?k ilçesi Kültür Mahallesi'nde misafirli?e gitti?i evin bulundu?u binan?n  asansör bo?lu?una dü?en ?lçe Emniyet Müdürlü?ünde görevli polis memuru Mücahit  Barlak (28), olay yerinde hayat?n? kaybetti. Barlak'?n cenazesi, Bulan?k Devlet Hastanesi morguna kald?r?ld?....
2019-04-22

14:09 Son dakika... Cumhurba?kan? Erdo?an'dan K?l?çdaro?lu'na sald?r?yla ilgili ilk aç?klama

Cumhurba?kan? Erdo?an, Twitter hesab?ndan yapt??? payla??mda, dün 4  ?ehidin topra?a verildi?ini belirtti. Cumhurba?kan? Erdo?an, ?unlar? kaydetti:"Allah ?ehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Bu vatan onlar?n bize b?rakt??? kutsal bir emanettir. Ne yaz?k ki dün Çubuk'ta bir ?ehidimiz...
2019-04-22

09:51 Eve giren polis korkunç manzarayla kar??la?t?! Anne ile o?lu...

Olay, ilçeye ba?l? Kaledibi Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ta? ailesinin ya?ad??? eve giren kimli?i belirsiz ?üpheliler, 61 ya??ndaki anne Gülsüm ile o?lu 30 ya??ndaki Cafer Ta?'a sald?rd?. B?çakla birçok yerinden yaralanan anne ve o?lunun seslerini duyan kom?ular?...
2019-04-22

18:15 15 ilde FETÖ operasyonu: 14 askere gözalt?

Bal?kesir Cumhuriyet Ba?savc?l??? ve ?l Emniyet Müdürlü?ü koordinesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soru?turma kapsam?nda, bugün Bal?kesir merkezli ?stanbul, Tekirda?, Edirne, Ayd?n, Kütahya, Ankara, Konya, Kayseri, Amasya, Malatya, Erzincan, Erzurum, I?d?r ve Batman'da e? zamanl? operasyonlar...
2019-04-22

14:26 Cumhurba?kan? Erdo?an'dan ?ehit ailelerine ba?sa?l??? telgraf?

Edinilen bilgiye göre Cumhurba?kan? Erdo?an, Çukurca'da teröristlerle  ç?kan çat??ma sonucu ?ehit olan askerler Erhan Çiyapul, ?evket Çetin, Yener  K?r?kc? ve Murat ?ahin'in ailelerine telgraf göndererek, taziyelerini iletti.  ...
2019-04-22

Türkiye

Uzerine.com  ©2005 Uzerine.com
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Gizlilik Sözleşmesi | Kullanım Şartları | Üye Girişi