17:18 Kar?s?n? vurdu, savunmas? ?oke etti!

Abdullah M., polisteki sorgusunda, "Amac?m, yere ate? etmekti. Saçmalar ayaklar?na isabet etti. Korkutmak için ate? açm??t?m. Pi?man?m" dedi.Olay, dün ak?am saatlerinde, Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde meydana geldi. Abdullah M., iddiaya göre, ayr? ya?ad??? bo?anma a?amas?nd...
2019-06-16

18:14 Reginald Kenneth Dwight isimli dünyaca ünlü ?ngiliz ?ark?c?n?n sahne ismi nedir? 16 Haziran ipucu sorusu

Her gün binlerce vatanda??m?z?n kat?l?m?yla ve büyük bir keyifle online bilgi yar??mas?n?n bu ak?amki ipucu sorusu aç?kand?. Peki dünyaca ünlü bir ?ngiliz sanatç? ile ilgili olan bu 16 Haziran ipucu sorusunun cevab? nedir? SORUReginald Kenneth Dwight ...
2019-06-16

12:57 KPSS s?nav tarihleri ÖSYM taraf?ndan aç?kland?! KPSS 2019

ÖSYM taraf?ndan gerçekle?tirilecek olan KPSS s?nav? için heyecanl? bekleyi? devam eidyor. May?s ay? içerisinde ba?vurular?n tamamlanmas?n?n ard?ndan gözler KPSS s?nav?n?n hangi tarihler içerisinden gerçekle?tirilece?ine çevrildi.Ö?retmen ve memur olma hayali kuran binlerce aday? yak?ndan ilgilend...
2019-06-16

11:24 Son dakika... Bahçeli'den S-400 aç?klamas?!

MHP Genel Ba?kan? Devlet Bahçeli, Ataköy'deki bir otelde, hem?ehri dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi.Türkiye'nin farkl? illerinden gelerek ?stanbul'a yerle?en vatanda?lar?n, ayn? zamanda kendi memleketleriyle ba?lar?n? koparmad?klar?n? belirten Bahçeli, ayn? zamanda 3 k?tan?n ...
2019-06-16

04:36 Takla atan araçtan burnu bile kanamadan  kurtuldu

Ka??thane'de a??r? h?zl? oldu?u iddia edilen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak yan yatan  panelvan?n sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan ç?kt?.  Kaza: 02:00 s?ralar?nda Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan ve a??r? h?zl? ol...
2019-06-16

15:17 Kuvvetli sa?anak gelecek hafta da sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlü?ünden yap?lan duyuruya göre, yurdun büyük bölümünde geçen hafta boyunca yerel olarak kuvvetli ve yer yer ?iddetli gök gürültülü sa?ana?a neden olan sistemin, gelecek hafta sonuna kadar etkisini art?rarak devam edece?i tahmin ediliyor. Marmara'n?n güneydo?usu,...
2019-06-16

15:04 Ortaö?retim Ba?ar? Puan? nas?l hesaplan?r? OBP nas?l hesaplanacak?

Üniversite s?nav?na giren binlerce aday ?imdilerde Ortaö?retim Ba?ar? Puan? nas?l hesaplan?r sorusuna yan?t aramaya ba?lad?. Bugün gerçekle?tirilecek olan YDT s?nav?n?n ard?ndan YKS oturumlar? tamamlanacak. Lise'de elde ettikleri ba?ar? puanlar?n?n da eklenece?i YKS puan? 18 Temmuz tarihinde ÖSYM...
2019-06-16

19:52 YKS soru ve cevaplar? yay?mland?! ÖSYM 2019 YKS TYT sorular? ve cevap anahtar?!

Yüksekö?retim Kurumlar? S?nav? oturumlar? TYT, AYT ve YDT'nin soru  kitapç?klar? ile cevap anahtarlar? ÖSYM'nin internet sitesinde yay?mland?. ??te YKS soru ve cevaplar?... YKS SINAV SORU VE CEVAPLARI  ÖSYM'DEN YKS 2019 AÇIKLAMASI201...
2019-06-16

17:22 Ba?ak Dizer kimdir, kaç ya??nda? Ba?ak Dizer biyografisi

Ünlü stilist Ba?ak Dizer, K?vanç Tatl?tu? ile yapt?klar? evlilik ile ad?ndan söz ettirmi?ti. Babalar Gününde babas?n? son yolculu?una u?urlayan Ba?ak Dizer, Türkiye'de birçok firma ve isme stilistlik yapt?. Peki Ba?ak Dizer kimdir? Ba?ak Dizer 1980 ?stanbul do?umlu. Stilistlik ile ilg...
2019-06-16

22:52 HDP E? Genel Ba?kan? Sezai Temelli: Oylar?m?z? ?mamo?lu'na verece?iz

Samatya Kent Kültür Merkezi'nde avukatlarla bir araya gelen Temelli, daha sonra i?ten ç?kar?ld??? gerekçesiyle Zeytinburnu Belediyesi önünde pankart aç?p eylem yapan Kenan Gündo?du'ya destek ziyaretinde bulundu.       Bu ziyaretinin ard?ndan Pendik'teki Bitlisliler Derne?i'ne geçen ...
2019-06-16

14:41 Çoruh Nehri üzerindeki barajlar yüzde yüz dolu

Bayburt'taki Mescit Da?lar?'ndan do?an ve Gürcistan'?n Batum ilinden Karadeniz'e dökülen, ortalama debisi saniyede 192 metreküp, y?lda ise 6,3 milyar metreküp olan, Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra ikinci, Türkiye'nin ise en h?zl? akan Çoruh Nehri, üzerine in?a edilen barajlarla milli e...
2019-06-16

08:16 ??rnak'ta çat??ma!

AYRINTILAR GELECEK......
2019-06-16

10:34 Google'dan Babalar Gününe özel doodle! Google Babalar Gününü unutmad?

Google, Babalar Gününü unutmad? ve haz?rlad??? doodle'? Google ana sayfas?na ta??d?. Google kullanan milyarlarca kullan?c? gece yar?s?ndan itibaren Google ana sayfas?nda babalar günü için özel olarak haz?rlanan doodle ile kar??la?t?. ??te Google taraf?ndan Babalar Gününe özel haz?rlanan doodle......
2019-06-16

08:51 EPDK 20 ?irkete lisans verdi

EPDK'nin konuya ili?kin ilan?, Resmi Gazete'nin bugünkü say?s?nda yay?mland?.Buna göre, elektrik piyasas?nda 17 ?irkete üretim lisans?, 1 ?irkete tedarik lisans? verilirken, 4 ?irketin üretim ve 1 firman?n tedarik lisans? sona erdirildi. Do?al gaz piyasas?nda 1 ?irkete spot ...
2019-06-16

15:28 'Kacsaatoldunet' yöneticisinin ifadesi ortaya ç?kt?

?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l??? Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, Fetullahç? Terör Örgütü'nün (FETÖ) propagandas?n? yapan Twitter hesaplar?n?n sahip veya sahiplerine yönelik soru?turma kapsam?nda örgütle ilgili propaganda yapt??? belirtilen "kacsaatoldunet" adl? Twitter hesab?n? kulland??? belirle...
2019-06-16

Türkiye

Uzerine.com  ©2005 Uzerine.com
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Gizlilik Sözleşmesi | Kullanım Şartları | Üye Girişi